TJENSTER

i
 • Feste-, leie- og rettighetskontrakter
 • Rettighetssikring (klausulering)
 • Forhandlinger
 • Kontraktsutvikling og kontraktsforvaltning
 • Akkvisisjon til teleinfrastruktur
 • Eiendomsutvikling
 • Saksutredninger og -innstillinger
 • Feste-, leie- og rettighetskontrakter
U
 • Grunnerverv (herunder verdsetting, erstatning, ekspropriasjon og skjønn)
 • Verdsetting av arealer og eiendommer
 • Jordskifte
 • Plan- og byggesak
 • Fradeling av arealer herunder kart- og delingsforretninger
 • Sammenføyning av arealer
 • Etablering av eiendomsregistre
 • Kjøp og salg av fast eiendom
 • Skogryddingskoordinering
 • Jord- og skoglovgiving
 • Prosjektledelse
 • Byggesøknader
 • Landskapsarkitektur (herunder områdeplaner, utomhusplaner, konsekvensutredninger, situasjonsplaner og presentasjoner)

KONTAKT OSS

 

Elden AS
Tlf: 900 62 434
E-post: steinar@elden.as