Grunnerverv og ekspropriasjon

Elden AS  kan bistå i hele grunnervervsprosessen fra før planvedtak til prosjekter avsluttes.

Vi har bred erfaring med grunnerverv og ekspropriasjonsrettslige problemstillinger. Våre ansatte har arbeidet med grunnerverv i store samferdselsprosjekter innenfor veg, jernbane, flyplasser, kraftlinjer, fiber, vann- og avløpsledninger rundt om i hele landet.

Gjennom prosessen bistår vi med:

  • Forhandling og gjennomføring av alle typer grunn- og rettighetserverv
  • Kontakt med grunneier
  • Forberedelse og gjennomføring av skjønn
  • Gjennomføring av ekspropriasjonssaker
  • Juridisk bistand ved forhandlinger
  • Avtaleutarbeidelse og dokumenthåndtering
  • Verdsetting og erstatningsberegninger
  • Produsere W-tegninger

Gå tilbake til våre tjenester

Grunnerverv kraftlinje veg

KONTAKT OSS

  Elden AS Tlf: 900 62 434 E-post: steinar@elden.as