Grunnerverv og ekspropriasjon

 

Elden AS  tilbyr omfattende støtte og bistand gjennom hele prosessen med grunnerverv, fra før planvedtak til prosjektet avsluttes.

Vi besitter betydelig ekspertise innen grunnerverv og ekspropriasjonsrettslige problemstillinger. Våre dedikerte ansatte har lang erfaring med grunnerverv i små og store samferdselsprosjekter innenfor vei, jernbane, flyplasser, kraftlinjer, fibernettverk, vann- og avløpsledninger over hele landet.

Gjennom prosessen bistår vi med:

  • Forhandling og gjennomføring av alle typer grunn- og rettighetserverv
  • Direkte kontakt med grunneiere
  • Forberedelse og gjennomføring av skjønnssaker
  • Gjennomføring av ekspropriasjonssaker
  • Juridisk bistand ved forhandlinger
  • Utforming av avtaler og administrasjon av dokumentasjon
  • Verdsetting og beregning av erstatninger
  • Produksjon av W-tegninger

Ta kontakt med oss for profesjonell og pålitelig støtte gjennom hele grunnervervsprosessen.

 

Gå tilbake til våre tjenester

Grunnerverv kraftlinje veg

KONTAKT OSS

 

Elden AS
Tlf: 900 62 434
E-post: steinar@elden.as