Rettigheter, servitutter og bruksordning

Elden AS har stor kompetanse innenfor rettigheter, servitutter og bruksordninger fra etablering til sletting. Våre ansatte har kunnskap knyttet til rettigheter til innenfor vei, jernbane, flyplass, kraftlinjer, fiber, vann- og avløpsledninger m.v.  

Vi tilbyr råd og bistand innenfor blant annet: 

 • Etablering og sletting av rettigheter knyttet til fast eiendom 
 • Bruksordninger, herunder: beiterett, jaktordninger, veilag med vedtekter og fordeling av andeler og bruksregler for fellesarealer i eierseksjonssameier m.v. 
 • Veirett 
 • Ulike former for bruksretter 

  Gå tilbake til våre tjenester

  Grunnerverv kraftlinje veg

  KONTAKT OSS

   

  Elden AS
  Tlf: 900 62 434
  E-post: steinar@elden.as