Eiendomsjuridisk rådgiving

Elden AS har lang erfaring i å bistå med ulike eiendomsjuridiske problemstillinger og utfordringer, våre ansatte har erfaring i denne type problemstillinger fra både privat og offentlig sektor 
 

Vi tilbyr rådgivning innenfor:   

 • Prosjektledelse
 • Feste, leie og rettighetskontrakter
 • Jord og skoglovgivning
 • Jordskifte
 • Akkvisisjon
 • Plan og byggesaker
 • Styrearbeid for borettslag og sameier
 • Tinglysning av dokumenter og sletting av rettigheter
 • Forhandlinger og inngåelser av avtaler
 • Fradeling, sammenføying og seksjonering
 • m.m.

Ta kontakt så bistår vi og tilrettelegger ut fra deres behov. 

Gå tilbake til våre tjenester

Grunnerverv kraftlinje veg

KONTAKT OSS

 

Elden AS
Tlf: 900 62 434
E-post: steinar@elden.as