Verdsetting av arealer og eiendom

Elden AS har stor komeptanse ved verdsettelse av arealer og eiendom. Vi tar høyde for tekniske-, økonomiske-, markeds- og eiendomsrelaterte problemstillinger og har bred erfaring i å vurdere planer, rekkefølgebestemmelser, myndighetskrav og juridiske problemstillinger. 

Vi verdsetter innenfor de fleste typer eiendom. I tillegg verdsetter vi i forbindelse med grunnerverv, stripeavståelse og ekspropriasjon. 

Vi tilbyr verdsetting innenfor:   

  • Boligeiendom
  • Fritidseiendom
  • Næringseiendom
  • Skog
  • Landbruk med odel-, åsetesrett- og konsesjonsvurdering
  • Utviklingseiendom/tomter

Gå tilbake til våre tjenester

Grunnerverv kraftlinje veg

KONTAKT OSS

  Elden AS Tlf: 900 62 434 E-post: steinar@elden.as