Verdsetting av arealer og eiendom

Elden AS har omfattende kompetanse innen verdsettelse og taksering av eiendommer, arealer og områder. Vi tar hensyn til tekniske, økonomiske, markedsmessige og eiendomsrelaterte utfordringer, og har bred erfaring i å vurdere planer, rekkefølgebestemmelser, myndighetskrav og juridiske spørsmål.

Vi utfører verdsetting og taksering for ulike typer eiendommer, blant annet i forbindelse med grunnerverv, stripeavståelse og ekspropriasjon.

Våre verdsettingstjenester omfatter følgende områder:

  • Boligeiendom
  • Fritidseiendom
  • Næringseiendom
  • Skog
  • Landbruk med vurdering av odel-, åsetesrett- og konsesjoner
  • Utviklingseiendommer/tomter

Gå tilbake til våre tjenester

Grunnerverv kraftlinje veg

KONTAKT OSS

 

Elden AS
Tlf: 900 62 434
E-post: steinar@elden.as