Jordskifte

Elden AS har kompetanse og erfaring innen jordskiftefaglige problemstillinger, og vi kan tilby veiledning og bistand innenfor ulike jordskiftefaglige sakstyper og temaer. Vi bistår gjerne gjennom deler eller hele prosessen vedrørende jordskifte. 

Vi tilbyr råd og bistand innenfor blant annet: 

  • Bruksordninger, herunder: beiterett, jaktordninger, veilag med vedtekter og bruksregler for fellesarealer i eierseksjonssameier m.v. 
  • Grensetvister 
  • Makeskifte 
  • Utforming/deling av eiendommer og sameie 
  • Avklare ulike former for bruksrettigheter og rettigheter knyttet til eiendom
  • Oppløsning av sameie 
  • Tradisjonelt jordskifte 

Gå tilbake til våre tjenester

Grunnerverv kraftlinje veg

KONTAKT OSS

  Elden AS Tlf: 900 62 434 E-post: steinar@elden.as