Landskapsarkitektur

Elden AS har lang erfaring innenfor faget landskapsarkitektur og kan bistå fra før planvedtak til prosjektet avsluttes. 

Vi tilbyr råd og bistand innenfor blant annet: 

  • Formidle mulighetene for natur og kulturopplevelser som kan ligge i et landskap 
  • Utforming av grøntområder, gater, veier og plasser 
  • Planlegge og utvikle nabolag, tettsteder, bygder og byer 
  • Forvaltning av natur og kulturlandskap 

Gå tilbake til våre tjenester

Grunnerverv kraftlinje veg

KONTAKT OSS

  Elden AS Tlf: 900 62 434 E-post: steinar@elden.as