Sakkyndig vurdering

Elden AS har stor kompetanse innenfor utarbeidelse av sakkyndigvurderinger som utarbeides til forhandlinger eller rettsligskjønn.  

Vi tilbyr sakkyndig vurderinger innenfor blant annet: 

 • Skogbruk 
 • Verdsettelse 
 • Dyrkamark 

  Gå tilbake til våre tjenester

  Grunnerverv kraftlinje veg

  KONTAKT OSS

   

  Elden AS
  Tlf: 900 62 434
  E-post: steinar@elden.as